file:///C:/Users/laden/Desktop/pinterest-7770d%20(1).html

Zdobný roh S MASKARONY

Dekorační roh bohatě zdobený cínovou montáží s motivy z keltské mytologie. 

Každý kus je zcela ojedinělý, žádný není identický tvarem ani barvou. 

Obsah 0,5 - 0,6 litru.

 

6 dní
2 890 Kč
Kategorie: Rohy

Zdobení rohů, jako velice pracná a unikátní disciplína, se kterou jsme začali již před 20 lety. Unikátnost této techniky spočívá v originalitě a jedinečnosti tvarů jednotlivých rohů. Ke každému je tedy třeba přistupovat tak, jako kdybychom vytvářeli první kus. Montáž musíme nahrubo spojit pájením a poté sundat a opracovat. Po všech krocích ( broušení, cizelování, leštění, patinování a voskování a znovu leštění ) můžeme vsadit a přilepit roh. Stále  dbát co nejpřesnějšího respektování tvaru rohu.

Maskaron je plastický zdobný motiv v podobě lidské tváře (ženské či mužské), častěji fantaskní (mytologické) nebo zvířecí tváře, který je hojně využíván na fasádách architektury, ale i v interiérech.

Byl to velmi oblíbený prvek v antické římské, gotické, renesanční, barokní i secesní architektuře. V antice a v renesanci se užíval hlavně ve štítech a na římsách jako akrotérion nebo centrální maska. V gotice byl využíván na konzolách přípor, na klenebních svorníkách a na chrličích. V baroku byl, podobně jako v renesanci, často umísťován do hlavních klenáků portálů či městských bran. V historismu stejně jako v secesi se objevuje hlavně jako štuková výzdoba fasád. (wikipedie)

V Anglii se Zelený muž pokládal za keltského boha plodnosti a úrody, který byl v předkřesťanských dobách uctíván průvodem tančících dívek.

Zpět do obchodu