Reklamace

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba.
Pokud se objeví vada výrobku, zašlete výrobek spolu s daňovým dokladem (fakturou) prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií).

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého je prokázano špatné zacházení a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu opravy a poštovného.

V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok na náhradu nákladů souvisejících s opravou výrobku a musí cenu uhradit dle domluvy.